,אותם ימים של קיץ קראו לו לשוב בחזרה, אל שדות של עמק אהוב, אל אותו ההר והגיא
      .כעת הגיע תורה לטעום מנוף הילדות ואותו הריח המוכר, עכשיו זה גם שלה
      ..ימים אחרונים של קיץ, הם עכשיו ימים של התחלה חדשה

      SHARE